PANSARILING NA PATAKARAN

Nilikha namin ang Palihim na Patakaran na ito upang ipabatid sa inyo, aming bisita at/o customer, ang 10 anong impormasyon ang kinakalap namin sa pamamagitan ng aming website at 2)kung paano ang itinuturing ang impormasyon. Ang patakaran ay inilalapat sa lahat ng mga bisita nang walang kinalaman ang heograpikong lokasyon, at ito ay kabilang sa paanan ng bawat pahina sa loob ng aming domain. Maaaring makipag-ugnayan sa aming Karawagan ng Legal tungkol sa anumang katanungan na kaugnay ng aming website o ang Pansariling Patakaran na ito sa: contact@usavisitorvisa.net

Anong Impormasyon ang kinakalap

Bilang bisita sa website, may dalawang uri ng impormasyon na maaaring kolektahin:

  1. Di-personal na impormasyon sa pagkakakilanlan
  2. Personal na impormasyon sa pagkakakilanlan

Di-personal na impormasyon sa pagkakakilanlan

Bilang bisita sa aming website, may siguradong di-personal na impormasyon ang kinakalap tungkol sa iyong pagbisita sa pamamagitan ng Analytics na estatistikong programa. Ang mga halimbawa ng mga ganitong impormasyon kabilang ang uri ng browser na iyong ginagamit (hal. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, atbp). Ang sistema ng pagpapagana na iyong ginagamit (hal. Windows, Mac, Android,atbp.) anong mga pahina ng web ang iyong binisita, at anong mga larawan/link ang iyong pinindot. Ang impormasyon na ito ay makukuha sa pamamagitan ng “cookie”, kung saan maaari mong alisin anumang oras sa pamamagitan ng Pamiliang Menu sa inyong browser. Ang amin na browser ay hindi nagbibigay ng anumang personal na datos pabalik sa amin, at hindi ito nananatili sa anumang maaaring gamitin upang kilalanin ka.

Personal na pagkakakilanlan na impormasyon

Kapag ang nais mo na bumili ng aming gabay sa apikasyon, dapat kang magbigay ng tiyak na personal na impormasyon upang makabili sa pamamagitan ng may seguridad na (https://) pahina ng produkto namin. Humihiling lamang kami ng impormasyon na kinakailangan upang makumpleto ang transaksyon, tulad ng iyong pangalan, direksiyon ng pagsingil, emai, at mga detalye ng kreditong kard. Sa ilalim ng kalagayan na ang iyong impomasyon ay magagamit sa anumang iba pang layunin nang higit pa sa kakayahang bumili ng aming produkto na gabay sa aplikasyon. Upang mabili ng aming produkto kinakailangan mo na tsekan ang kahon ng pamilian sa pahina ng produkto na nagsasaad na nabasa mo at sumasang-ayon ka sa aming Mga Termino at Kundisyon. Hindi namin itatabi o hindi i-aacess sa alinmang buong numero ng kreditong kard para sa seguridad na kadahilanan.

Kapag nais lamang na makipag-ugnayan sa amin, dapat namin na malaman ang iyong email, ang uri ng iyong tanong, at ang iyong pangalan/tirahan ( kapag nais mo na isama ito). Gagamitin lamang namin ang iyong email at pangalan upang tumugon sa iyong katanungan, at wala kaming karapatan na gamitin ang iyong email sa anumang iba pang layunin. Ang impormasyon na iyong isinumite ay nang makipag-ugnayan sa amin ay gagamitin lamang ng aming ahente sa serbisyo sa customer upang tumugon sa iyong katanungan. Lahat ng mga email ay binubura sa buwanang batayan.

Mga kaanib

Ang aming website ay hindi kaanib sa anumang iba pang mga kompanya o ikatlong partido. Hindi kami nagbebenta o nagpapadala ng anumang impormasyon na natanggap ng aming mga bisita at/o customer sa kanino man. Ang website na ito ay pinatatakbo ng pribadong kompanya.

Seguridad sa Datos

Ang personal na impormasyon ay isinusimite sa amin sa siguradong server na matatagpuan sa Estados Unidos. Ang server ay pisikal na protektado sa lokasyon na magagamit lamang para sa mga empleyado ng nagho-host na kompanya. Ipinatutupad namin ang pisikal, elektroniko, at pamamahalang pamamaraan upang proteksiyonan ang iyong impormasyon sa anumang oras. Ang Secure socket layer (SSL) kung naka inkript ang iyong impormasyon sa pagsingil ay ginagamit kapag nagsumite ka ng order. Dahil hindi kami nagpapanatili ng anumang account sa sistema kung saan maaari mong burahin o baguhin ang iyong sariling impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa amin kung nais mo na ang iyong impormasyon sa order ay baguhin o permanenteng burahin.

Mga pagbabago sa Patakarang ito

Ang mga pagbabago sa alituntunin at mga kalagayan ng negosyo ay kinakailangan namin upang baguhin ang Pansariling Patakaran ng paminsan-minsan. Ito ay mas lalong mahalaga saiyo, aming bisita at/o customer, upang alamin kung paano namin inaalagaan ang impormasyon mo na kinalap namin at kung paano ito pinoprotektahan. Ang anumang pagbabago sa Pribadong Patakaran ay tumutukoy sa unahan ng pahinang ito sa loob ng 4 na linggo. Ipinapayo namin na laging pag-aralang muli (at ang iba pang) Pansariling Patakaran bago mo naisin na mag-browse o bumili ng produkto/serbisyo mula sa iba pang mga website.

Legal na Pagtanggi:Ang website na ito ay pinatatakbo ng pribadong kompanya na hindi kaanib ng anumang Embahada o Konsulada. Tingnan ang aming Pansariling Patakaran at Mga termino para sa higit pang impormasyon.