USA Visitor Visa

PAGBISITA SA ESTADOS UNIDOS

Sa aming website matututunan mo ang tungkol sa proseso ng aplikasyon ng bisa sa Estados Unidos Inaalok naming ang detalyadong pamamaraan kung paano mag-aplay ng bisa sa Estados Unidos. Kapag nagbabalak ka na bumisita sa Estados Unidos sa hinaharap, ipinapayo naming na i-download ang “Gabay sa Bisa Aplikasyon ng Bisita Sa Estados Unidos” bago ang pagsusumite ng iyong aplikasyon ng bisa. Ang paglalayag patungo sa Estados Unidos ay nangangailangan ng mga pagpaplano. Kinakailangan mo ng balidong pasaporte at Estados Unidos na balidong bisa. Ikaw ay pinapayuhan na mag-aplay para sa iyong Estados Unidos na bisa bago mo ayusin ang iyong itirenaryo at paglalaan ng biyahe sakaling ang aplikasyon ay tanggihan at kinakailangan mo na mag-a-play muli. Maaari lamang bisitahin ang aming “Pahina ng FAQ.

TUNGKOL SA BISA NG BUMIBISITA SA EUA

Ang pagkuha ng bisa ng bumibisita sa Estados Unidos o pag-alam tungkol sa Programang Waiver ng Bisa ay unang hakbang lamang sa paghahanda para sa paglalakbay sa Estados Unidos. Ang proseso ng aplikasyon ng bisa ay maaring tumagal ng ilang buwan depende kung gaano karaming dokumento ang kinakailangan upang makalap o isumite sa Embahada ng E.U o Konsulada. Ang mga bisa ng bisita sa Estados Unidos ( Mga B1/B2 bisa) ay karaniwang balido hanggang 10 taon at nagpapahintulot na makapasok sa Estados Unidos ng paulit-ulit nang walang anumang karagdagang pamamaraan ng aplikasyon. Kahit na ang iyong lumang pasaporte kabilang ang balidong bisa, maaari kang bumisita sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagdadala nito kasama ang iyong bagong pasaporte. Maari lamang tandaan ang mga sumusunod kapag maglalakbay sa Estados Unidos:

  • Ang iyong bisa ay dapat na aprobado upang maiwasan ang pagtanggi sa paglapag o pagpasok.
  • Ang iyong pasaporte ay dapat balido ng 6 na buwan mula sa araw ng iyong pagpunta sa Estados Unidos.
  • Ang pag-unawa sa mga kinakailangan sa bisa ay pipigil sa iyo mula sa pagkakaroon ng suliranin sa Embahada ng E.U, Konsulada o Daungan ng pagpasok.
  • Huwag manatili ng lagpas sa panahon ikaw ay maaaring mamamalagi sa Estados Unidos.
  • Laging Tandaan na na ibalik ang iyong talaan ng pagalis (Porm I-94) sa paglisan sa Estados Unidos.

ANG AMING WEBSITE

Ang website na ito ay nagbibigay ngimpormasyon tungkol sa pagbisita sa Estados Unidos, kabilang na ang kung papaano ka mapag-aaplay para bisa ng bumibisita sa E.U. Inaanyayahan naming kayo na bisitan ang aming Mga Palagiang Tanong na pahina o Makipag-ugnayan sa Amin na pahina para sa higit pang impormasyon. Nag-aalok din kami ng “ Gabay sa Aplikasyon ng Bisa sa Pagbisita sa Estados Unidos” sa mas mababang halaga na US$59.95. Ang website ay pinatatakbo ng pribadong kompanya. Maaring pag-aralan muli ang aming Pribadong Patakaran at mga Termino at Kundisyon para sa higit pang impormasyon.

Legal na Pagtanggi:Ang website na ito ay pinatatakbo ng pribadong kompanya na hindi kaanib ng anumang Embahada o Konsulada. Tingnan ang aming Pansariling Patakaran at Mga termino para sa higit pang impormasyon.