MADALAS ITANONG

Ikinagagalak naming na tulungan kayo, kung ikaw man ay dati ng customer o bisita lamang sa aming website. Ang nasa Ibaba ay ang mga karaniwang tanong at sagot tungkol sa paglalakbay sa Estados Unidos.

Hindi pa ako nakararating sa Estados Unidos dati. Maaari mo bang irekumenda ang anumang lugar o atraksyon upang puntahan?
Oo naman! Depende sa iyong gusto at layunin ng pagpunta, tiyak na maituturo namin ang tamang direksyon. Mag-email sa aming Karawaran ng Serbisyo ng Mamimili na may maikling kaisipan tungkol sa kung ano ang nais mong maranasan, at ibibigay namin saiyo ang aming rekomendasyon.
Paano ko malalaman kung anong uri ng Estados Unidos na Bisa ang aking kailangan?
May higit na 20 uri ng kategorya ng bisa depende sa layunin ng iyong pagbisita sa Estados Unidos. Kapag nagbabalak ka ng pagbisita para sa turismo o layuning pagnenegosyo, alinman sa B-1 Pagnenegosyo o B-2 Bisa ng Turista ang iyong kailangan. Kapag ikaw ay mamamayan ng “ Waiver ng Bisa ng Bansa”, ikaw ay karaniwang pinapayagan ng makapasok sa Estados Unidos sa pamamagitan ng aplikasyon para sa awtorisasyon ng paglalakbay online. Gayunman, kapag ang layunin mo ay magtrabaho sa Estados Unidos, ang Pamahalaan ng E.U. ay lumikha ng iba’t ibang bisa sa trabaho depende sa uri ng trabaho na nais mong makuha. Bisitahin ang website ng Kagawaran ng Estado ng EU para sa higit pang impormasyon, o makipag-ugnayan sa amin para sa aming rekomendasyon depende sa iyong sitwasyon.
Maaari mo ba akong tulungan sa iskedyul ng panayam sa embahada ng EU?
Sa kasamaang palad, hindi namin kayo matutulungan upang makakuha ng petsa ng panayam. Depende sa iyong bansa, ang lokal na embahada ng E.U ay tumatanggap lamang ng apoynment online, sa telepono o may Pin kowd at tawag sa telepono. Tandaan na kumpletuhin ang Porm DS-160 online bago magpatala ng panayam. I-download ang “Gabay sa Aplikasyon ng Bisa ng Bisita sa Estados Unidos” para sa higit pang impormasyon kung paano magpa-iskedyul ng panayam sa bisa.
Isinasaalang-alang ko ang pag-renta ng sasakyan habang nasa Estados Unidos. Maaari ko bang gamitin an gang lisensiya o dapat ba akong kumuha ng pandaigdig na lisensya sa pagmamaneho?
May mangilan-ngilan na iba’t ibang isyu na dapat malaman tungkol sa pag-renta ng sasakyan sa Estados Unidos. Sa pangkalahatan, ikaw ay dapat 25 taong gulang ang edad, dalhin ang iyong lisensya sa pagmamaneho at balidong kreditong kard. Maaari kang magbayad ng karagdagang singil kapag ikaw ay mas bata sa edad 25. Ang kompanyang nagpaparenta ay karaniwang nag-aantala (awtorisasyon) sa iyong kreditong kard, kaya ipinapayo namin na magdala ng kahit dalawang kreditong kard kapag rerenta ng sasakyan sa Estados Unidos.
Ang banyagang Cell phone ko ba ang magagamit sa Estados Unidos?
Ito ay depende sa iyong telepono at lokal na plano. Ipinapayo namin na tingnan ang pambansang tagapagtustos ng iyong cell phone bago umalis. Ano ang dapat mong tandaan tungkol ditto: singil sa roaming, potensiyal na kasosyo ng EU, at ang 1.9 GH EU network.
Ligtas ba na gamitin ko ang aking kreditong kard sa Estados Unidos?
Oo. Napaka-karaniwan ang paggamit ng kreditong kard sa lahat ng uri ng pagbili sa mga restawran, otel, rentahan ng sasakyan, tiket,tindahan, gasolinahan, at iba ang tipikal na pang araw-araw ng pagbili na maari mong gawin. Katulad ng paggamit ng kreditong kard sa ibang bansa, dapat mong itba ang mga resibo at tingnan ang balanse araw-araw para sa kahina-hinalang transaksyon. Ipinapayo na magdala ng dagdag na kreditong kard kung sakaling magkaroon ng kagipitan at alamin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng iyong kreditong kard na tagatustos.
Maaari ba akong makapasok ng maraming beses sa Estados Unidos bawat taon gamit ang Bisang B-2?
Kapag binigyan ka ng “maramihang mga entri” na bisa, ikaw ay papayagan na makapasok sa Estados Unidos ng walang limit habang ang bisa ay balido. Ang mga manlalakbay na may B1/B2 bisang Pambisita ay karaniwang pinapayagan ng manatili sa bansa ng 6 na buwan sa bawat pagpasok.
Nakatira ako sa ibang bansa ngunit mayroon akong Pasaporte ng EU at pangalawang pasaporte, kinakailangan ko pa bang mag-aplay ng bisang EU?
Hindi, hindi na kinakailangan na mag-aplay pa ng Bisa ng Estados Unidos. Ang mamamayan ng Estados Unidos ay dapat dumating at umalis nang may Pasaporteng E.U.

Legal na Pagtanggi:Ang website na ito ay pinatatakbo ng pribadong kompanya na hindi kaanib ng anumang Embahada o Konsulada. Tingnan ang aming Pansariling Patakaran at Mga termino para sa higit pang impormasyon.